Praca notariusza to nie tylko sporządzanie dokumentów

Notariusz jest specjalistą od porozumień, który wspiera dobrą wolę i pomaga zapobiegać konfliktom. Notariusze oferują ważne usługi ludziom w kluczowych momentach ich życia.

Przez całe życie musisz podejmować ważne decyzje, takie jak związek lub jego rozpad, zakup domu, urodzenie dziecka, przejęcie firmy, a wreszcie dziedziczenie po twojej śmierci. Mnóstwo przepisów i ich rosnąca złożoność utrudniają pełne zrozumienie lub ocenę skutków prawnych twoich decyzji.
Usługi notarialne różnią się od usług innych ekspertów prawnych tym, że są profilaktyczne. Notariusze wykorzystują swoją wiedzę o prawie, aby zapobiec sporom sądowym. Notariusze mogą również działać w sprawach, które nie są kwestionowane. W przypadku niektórych procedur mogą reprezentować osobę w sądzie.

Przed podjęciem ważnej decyzji lub podpisaniem dokumentu dobrze jest skonsultować się z notariuszem. Może zapobiec nieporozumieniom i pomóc uniknąć problematycznych i często kosztownych konsekwencji.

Notariusze są nie tylko doradcami prawnymi, ale także urzędnikami uznanymi przez rząd. Akty notarialne są autentyczne, innymi słowy, prawdziwość ich treści, dat i podpisu stoi w sądzie bez potrzeby dalszego uwierzytelniania. Ponadto, gdy oryginał aktu notarialnego jest przechowywany w biurze notarialnym, akt ten nie może zostać utracony ani zmieniony. Akty notarialne są przechowywane na zawsze, aby notariusz lub jego następcy mogli wydawać kopie dokumentów. Jako urzędnicy publiczni notariusze mają obowiązek działać w interesie wszystkich stron, unikając stronniczości w otrzymywanych dokumentach. Zapewniają, że wszystkie strony zrozumiały warunki i zgadzają się na każdą klauzulę w dokumencie. Strony mają zatem pewność, że wyrażą świadomą zgodę. Wiele osób uważa, że notariusze sporządzają tylko testamenty i rozstrzygają sukcesje lub zajmują się wyłącznie kupnem i sprzedażą nieruchomości, ale dzisiejsi notariusze praktykują w obszarach wykraczających poza tradycyjne dziedziny działalności notarialnej. Na stronie https://notariuszopole.pl/ można dowiedzieć się więcej. Jako doradcy prawni notariusze są uprawnieni do udzielania porad we wszystkich dziedzinach prawa w ramach swojej wiedzy specjalistycznej, przykładowo prawo spadkowe, biznesowe, współwłasność, procedury imigracyjne i adopcyjne.